Picture taken in Hong Kong:

hong_kong.jpg (97838 byte)